Co je toxoplazmóza?

Co je toxoplazmóza?

Toxoplazmóza je onemocnění způsobené jednobuněčným parazitem jménem Toxoplasma gondii (T. gondii). Toxoplazmóza je jedním z nejčastějších parazitárních onemocnění a byla nalezena téměř u všech teplokrevných zvířat, včetně domácích zvířat a lidí. I přes vysokou četnost infekce T. gondii, parazit zřídka způsobuje významnější  klinické onemocnění u koček.

Co způsobuje toxoplazmózu?

Životní cyklus Toxoplasma gondii je komplexní a zahrnuje dva typy hostitelů, definitivní a střední. Kočky, jak divoká, tak domácí, jsou jediní definitivní hostitelé pro Toxoplasma gondii. To znamená, že parazit může vyrábět pouze vajíčka při infikování kočkou. Když kočka příjme infikovanou kořist (nejčastěji hlodavce nebo jiné infikované syrové maso), parazit se dostane do zažívacího traktu. Organismy pak množí ve stěně tenkého střeva a produkují vajíčka,která jsou následně  vylučována ve velkém množství ve  výkalech. To se děje obvykle od tří do 10 dnů po požití infikované tkáně, a pokračuje cca 14 dnů, během nichž může být vyprodukováno až několik miliónů vajíček,která jsou velmi odolná a mohou přežívat v prostředí více než jeden rok. Vajíčka nejsou bezprostředně infekční pro ostatní zvířata, musí nejprve projít procesem zvaným sporulace, který trvá jeden  až pět dnů v závislosti na podmínkách prostředí.

Ostatní zvířata, včetně lidí, jsou přechodní hostitelé Toxoplasma gondii. Ti se mohou nakazit, ale neprodukují vajíčka. Infekce vede k tvorbě tkáňových cyst v různých tkáních těla a zůstává tam po celou dobu života.

Jaký bude mít  toxoplazmóza vliv na mou kočku?

Většina koček infikovaných T. gondii nebude vykazovat žádné příznaky. Nemoc je pravděpodobnější u koček s potlačenou imunitou/ koťata, staré kočky, pacienti s onkologickým onemocněním a kočky s virem leukémie koček (FELV) nebo s virem kočičí imunodeficience (FIV).

Mezi nejčastější příznaky patří horečka, ztráta chuti k jídlu a letargii. Další příznaky se mohou vyskytnout v závislosti na tom, zda je infekce akutní nebo chronické, a kde se parazit nachází v těle. Infekce může  vést k zápalu plic  nebo také ovlivnit oči a centrální nervový systém/ zánět sítnice nebo přední oční komory, abnormální velikost zornic a schopnost reagovat na světlo, slepota, poruchy koordinace, zvýšená citlivost na dotek, změny osobnosti, chůze dokola,škubání ušima , obtíže při žvýkání a polykání jídla, křeče a ztráta kontroly nad močením a kálením.

Jak se toxoplazmóza diagnostikuje u koček?

Toxoplasmóza je obvykle diagnostikována na základě anamnézy ,klinických příznaků a laboratorních testů . Měření protilátek proti Toxoplasma gondii v krvi může pomoci diagnostikovat toxoplazmózu. Přítomnost IgG protilátek u jinak zdravé kočky naznačuje, že kočka byla již dříve infikována  a nyní je velmi pravděpodobně imunní a nevylučuje vajíčka. Přítomnost IgM protilátek však naznačuje aktivní infekci kočky. Nepřítomnost protilátek obou typů u zdravé kočky neznamená, že není kočka  nakažená, jen v tu chvíli ještě nemusí produkovat vajíčka.

Někdy lze nalézt vajíčka ve výkalech, ale to není spolehlivá metoda diagnostiky, protože vypadají podobně jako u jiných parazitů. Navíc kočky vylučují  vajíčka pouze krátkou dobu.

Dá se  toxoplasmóza u koček léčit?

Léčba obvykle zahrnuje  antibiotickou kůru  klindamycinem. Další léky, které jsou používány, zahrnují pyrimethamin a sulfadiazinu, které působí společně  a brání T. gondii reprodukci. Léčba musí být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy a musí trvat několik dní poté, co příznaky zmizely. Při akutním onemocnění je  léčba někdy zahájena na základě vysokého titru protilátek ,pokud klinické zlepšení není vidět během dvou až tří dnů, měla by se diagnóza toxoplasmózy přehodnotit.

Žádná vakcína není dosud k dispozici.

Mohu dostat toxoplazmózu od  mé kočky?

Protože kočky vylučují vajíčka jen pár dní v životě, šance je malá. Dotykem ji nedostanete, protože kočky nepřenášejí parazita na jejich srsti. Zrovna tak se nemůžete nakazit kousnutím nebo poškrábáním. Kočka chovaná  jen doma, tzn. ta, která neloví kořist jinou než vaše lýtka nebo  nekrmená syrovým masem nemůže být infikována.

Jak se nakazí člověk  toxoplazmosou?

V rozvinutých  zemích je nejpravděpodobnější přenos na člověka pozřením nedostatečně tepelně upraveného masa a  nemytého ovoce a zeleniny. Kočka jako zdroj infekce je až někde na konci seznamu,od psa rozhodně toxoplasmosu nemůžete dostat.
Nicméně jsou  dvě skupiny s vysokým rizikem infekce:

 1. Těhotné ženy
  Vrozené infekce jsou největším problémem u lidí. Asi jedna třetina až jedna polovina  dětí narozených matkám, které získali toxoplazmosu během těhotenství, je nakažena. Drtivá většina infikovaných žen během těhotenství nemá žádné příznaky nákazy . Většina infikovaných dětí  nevykazuje žádné příznaky toxoplasmózy při narození, ale u mnohých se objeví příznaky infekce později v životě. Ztráta zraku,sluchu, mentální retardace, a smrt ve vážných případech jsou všechno příznaky toxoplasmózy.
 2. Imunodeficientní jednotlivci
  Lidé na  imunosupresivní léčbě (např. u rakoviny či transplantace orgánů), nebo ti s imunosupresivním onemocněním jako je např.AIDS, mohou mít zvětšení lymfatických uzlin, postižený  centrální nervový systém, trpí na  nemoci dýchacího ústrojí a onemocnění srdce. U těchto pacientůje  úmrtnost  vysoká.

Co mohu udělat, abych se nenakazil toxoplazmózou?

 • Nejezte syrové nebo nedostatečně tepelně upravené maso. Maso by mělo být vařené na teplotu nejméně 160 ° F po dobu 20 minut.
 • Nejezte nemyté ovoce a zeleninu.
 • Umyjte si ruce a plochy, na kterých připravujete syrové maso,teplou vodou.
 • Používejte ochranné rukavice při zahradničení. Umyjte si ruce poté,co jste byli na  zahradě.
 • Umyjte si ruce před jídlem.
 • Nekrmte kočky syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem.
 • Nedovolte, aby kočky používaly vaši zahradu nebo dětské hřiště jako jejich záchod.
 • Těhotné ženy a osoby s potlačeným imunitním systémem by neměly čistit kočičí toalety.